OCHRANA VENTILŮ

 

Jelikož paliva LPG a CNG obsahují velmi málo lubrikačních látek, může dojít u některých motorů k rychlejšímu opotřebování ventilů a jejich sedel. Je to výsledek snižování cen vozů na úkor jejich jakosti-kvality použitých materiálů v motoru. Následně při provozu na plynový pohon může nastat u některých vozů problém ve zvýšeném namáhání a opotřebení dílů.

Opotřebené sedlo a zaklepaný ventil  x  Neopotřebené sedlo a nezeklepaný ventil

To může mít za následek:

- ztrátu tlaku ve válcích, tudíž ztrátu výkonu

- nepravidelný chod motoru

- problémy při startování

- hrozba podpálení ventilu

Způsoby ochrany:

Přístřik benzínu

U kvalitních systémů, jako jsou např. výrobky firmy BRC, lze řešit ochranu ventilů / sedel formou přístřiku benzínu (od daných otáček, zatížení motoru a v různém procentuálním dávkování benzínu). Toto nastavení je plně nastavitelné a v případě, že klient této ochrany nevyužije-lze zcela vypnout. V případě výrobků firmy BRC je při přístřiku benzínu směs vždy 100 % !!! - což je rozdíl oproti levnějším systémům, které ho můžou mít také, ale pracují jinak, na jiných principech a s kvalitativně jinými komponenty (což ve většině případů způsobuje určité problémy, i možné záškuby během jízdy) a výsledná směs je zde téměř vždy nad 100 %, což může v budoucnu mototu škodit.

 

Přimazávání ventilů / sedel - podtlakové

VAP-SAVERSystémy přimazávání obsahují složky, které poskytují kvalitní ochranu ventilům a ventilovým sedlům (náhrada přísady olova do dříve používaného benzinu). Tyto přísady čistí celý prostor válce od karbonových usazenin, utváří ochranný film na povrchu ventilů a ventilových sedlech. Minimalizuje tak kontakt kovu s kovem, jenž může vyústit v závažné poškození ventilových sedel. Nejedná se o běžná mazivá - obsahují složky nahrazující olovo, které poskytují kvalitní ochranu horkým, suchým ventilům, ventilovým sedlům a dříkům ventilů.

 

 

Po dlouhodobých zkušenostech používáme pouze kvalitní a prověřené značkové systémy firem JLM, VAP-SAVER a FLASH LUBE

Vhodná je i kombinace obou systémů tzn. podtlakové přimazávání + přístřik od určitých otáček, zatížení, podtlaku, doby vstřiku ....

 

 

Nyní lze vylepšit funkci a účinnost těchto systémů o speciální rozdělovač:

Jedná se o nový, zcela revoluční systém ochrany ventilových sedel a ventilů samých. Princip spočívá v rozvedení ochranného média (VAP – SAVER, FLASH LUBE atd.) do jednotlivých větví sacího potrubí přesně kalibrovanými tryskami. Systém zaručuje přesné dávkování jak ve fázi plného zatížení motoru, tak ve fázi cut–off (jízda s odlehčeným plynovým pedálem). Dříve docházelo při centrálním zaústění za klapkové těleso k nerovnoměrnému dávkování do jednotlivých válců, tak, že nejbližší válec byl v podstatě přemazán a nejvzdálenější byl naopak ochráněn nedostatečně. Výhodou VSE je, že se dá domontovat do stávajících systémů s centrálním zaústěním. Zde je třeba říct, že je nutno používat ORIGINÁLNÍ produkty a né výrobky garážových gurů, které mohou vést naopak k poškození motoru.

 

 

 

ELECTRONIC VALVE PROTECTOR

Aditivum je aplikováno prostřednictvím tlakové dávkovací jednotky do přívodní hadice plynu za filtr plynné fáze. Následně prochází přes plynové vstřikovače a je rovnoměrně rozdělováno do válců. Aditivum je aplikováno přes plynové vstřikovače, které jsou přimazáványčištěny zároveň, což má velmi pozitivní vliv na jejich spolehlivou funkci a životnost.

Electronic valve saver kit -  mezi hlavní přednosti tohoto zařízení patří zejmána:

  • umožňuje velmi přesné dávkování - náplň přimazávání tak vydrží mnohem déle
  • systém je možné použít (narozdíl od klasických - podtlakových systémů) i pro motory typu " turbo " a " bezpodtlakové " tzn. typu "valvetronic", které nejčastěji nalezneme u vozů BMW a Peugeot
  • na rozdíl od podtlakových systémů funguje i při vysokých otáčkách motoru
  • Elektronický systém dávkování jako jediný umožňuje čištění a mazání plynovým vstřikovačů zároveň. Pístky vstřikovačů neběží nasucho, ale jsou trvale mazány, což výrazně zvýší životnost vstřikovačů a zejména jejich spolehlivost. Nedochází k jejich zalepování parafíny z LPG.
  • nedochází k nadměrnému nebo naopak nedostatečnému dávkování.

 

Elektronic Valve Saver zajistí nejen kvalitnější ochranu motoru, ale také efektivnější a úspornější využití aditiva tím, že při jízdě na benzín není dávkování aktivní (narozdíl od podtlakových zařízení).